Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Firmy a rovné příležitosti
04.10.2013

V České republice je velmi málo zaměstnavatelů, kteří aktivně řeší a podporují prorodinnou politiku. Cílem tohoto článku je transfer dobré praxe firem, pro které jsou flexibilní pracovní úvazky, práce z domova a udržení kontaktu s rodičem na mateřské či rodičovské dovolené standartním pojmem.

Česká spořitelna
Pro pracující rodiče je zřízen program ČÁP, kterým je ošetřen odchod na mateřskou a rodičovskou dovolenou, samotný průběh i návrat zpět do práce.
Dalším fungujícím program, jehož cílem je rozvoj opatření na podporu žen a mužů, ale i věkových skupin, je program Diversitas. V rámci programu jsou zpracovávány celofiremní statistiky počtu žen a mužů ve firmě, v manažerských pozicích, na mateřské a rodičovské dovolené, návratnost rodičů po mateřské, vývoj mezd…
Jaké jsou důvody pro aktivní prorodinnou politiku ve firmě osvětlila ředitelka úseku firemní komunikace Klára Gajdůšková: „Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu na trhu. A chceme, aby se naši zaměstnanci cítili dobře.“


IBM
Tato firma působí v IT odvětví, které je tradičně mužským segmentem. To se firma snaží změnit např. prostřednictvím motivace dívek ke studiu IT oborů (Ženy do IT) nebo pomocí náborové kampaně, která ukazuje, že nabízené pozice jsou otevřené i ženám.
V IBM existuje platforma žen, která je využívána k diskuzím o tématem souvisejících s kariérním růstem ve firmě.
Přínos prorodinné politiky pro firmu komentovala Vladimíra Pavelková, Communications Manager IBM: „V praxi jsme si potvrdili, že smíšené zastoupení žen a mužů v pracovních kolektivech umožňuje efektivnější řešení svěřených pracovních úkolů, diverzifikuje pohled na věc a v neposlední řadě pozitivně přispívá k firemnímu klimatu a zdravému týmovému duchu.“

Použitá literatura:
http://rovneprilezitost i.ecn.cz/rovne-prilezitosti-v-praxi.shtm l
http://www.genderaudit.cz/downloa d/genderaudit_publikace.pdf

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront