Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

ZÁKONÍK PRÁCE - krok za krokem
28.10.2013

Jedná se o základní legislativní normu upravující vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tento článek přináší užitečné informace vycházející ze zákoníku práce.

1. Vznik pracovního poměru
 U pohovoru (i v CV) uvádějte pouze informace, které bezprostředně souvisí s pracovním poměrem.
 Pracovní poměr vzniká písemným uzavřením pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
 Zkušební doba je nastavena obvykle na 3 měsíce (na vedoucích pozicích se může jednat až o 6 měsíců ve zkušební lhůtě)

2. Pracovní doba a doba odpočinku
 40 hodin týdně – plný pracovní úvazek – 20 dní dovolené
 Flexibilní formy zaměstnání
o Zkrácená pracovní doba
o Práce z domova
o Sdílené pracovní místo
o Pružná pracovní doba
o Stlačený pracovní týden (konto pracovní doby)

3. Odměňování a srážky z příjmu
 Minimální mzda činí 7.955 Kč nebo 48,10 Kč/hod.
 Daň z příjmu 15% ze superhrubé mzdy
 Zdravotní pojištění 4,5%
 Sociální pojištění 6,5%

4. Ukončení pracovního poměru
 Obou stranou dohodou
 Výpovědí ze strany zaměstnavatele
 Výpovědí ze strany zaměstnance
 Okamžitým zrušením
 Zrušením ve zkušební době
 Odstupné

Z ákoníkem práce jsou deklarovány pracovní podmínky pro těhotné a zaměstnance pečující o děti:
 Těhotným a matkám do konce 9 měsíce po porodu je zakázáno vykonávat práce např:
◦ vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů
◦ spojené s neúměrnou fyzickou zátěží
◦ spojené s expozicí hluku
◦ s chemickými látkami a chemickými přípravky
◦ při výrobě léčiv a veterinárních přípravků
◦ vykonávané za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty
 Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zakázána nebo která podle posudku ohrožuje těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku
 Těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obec jen se svým souhlasem
 Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let nebo těhotná zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo jinou formu flexibilní formy zaměstnání – zaměstnavatel je povinen vyhovět
 Těhotné zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat přesčas, stejně jako nesmí být přesčas nařízen osobám pečující o dítě do 1 roku
 Přestávky na kojení (zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu – přestávky jsou zahrnuty do pracovní doby)

V průběhu mateřské a rodičovské dovolené existuje možnost neomezeného výdělku, při čemž nedochází ke krácení příspěvku v mateřství ani ke krácení rodičovského příspěvku. Musí se však dodržovat několik pravidel:
- Do práce je možné nastoupit po skončení šestinedělí
- Nesmí se jednat o zaměstnání, ze kterého je vyplácen příspěvek
- Hlídání dětí mladší 2 let nesmí přesáhnout 46 hodin měsíčně

Použitá literatura:
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront