Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Antistresové programy ve firmách
03.02.2014

Patříte mezi 4 z 10 Čechů, kteří zažívají stresové situace v zaměstnání několikrát do týdne? Nebo je pro Vás občasný stres povoleným dopingem pro dosažení vyšších výkonů?

Rychlé životní tempo a vysoké pracovní nároky se odrážejí ve zvyšující se míře stresu. Pracovní stres je spouštěčem zdravotních potíží a v krajních případech i závislostí. Nejčastějšími příčinami stresových situací jsou velký objem práce, negativní mezilidské vztahy a nejistota zaměstnání.
Zodpovědní zaměstnavatelé předcházejí tlaku na zaměstnance prostřednictvím prevence, která je účinnější a v celkovém efektu i méně nákladná než při variantě, kdy jsou řešeny až samotné důsledky v podobě vyšší nemocnosti a fluktuace zaměstnanců.
Účinnou prevencí jsou benefity ukotvené v „Antistresových programech“. Základní teze programu je přesné definování kompetencí a zodpovědností jednotlivých pracovníků tak, aby nedocházelo k pocitům nadměrné zátěže.

Obsahem antistresových programů jsou:
1. opatření slaďování rodinného a pracovního života
- flexibilní formy zaměstnání
- firemní školka, dětské skupiny
- předem stanovený pracovní harmonogram
2. funkční systém pro řešení stížností,
- personální zajištění ve firmě
- kontakt (e-mail, telefon)
3. relaxační služby a sportovní aktivity
- příspěvky na aktivity
- firemní aktivity (turnaje apod.)
4. 5 týdnů dovolené


Nejdůležitější m faktorem však zůstává celkové nastavení firemní kultury, která by měla vyjadřovat hodnoty, jako je týmová spolupráce a otevřenost.

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront