Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Formy flexibilních pracovních úvazků
23.01.2013

Cílem poskytnutí flexibilních pracovních úvazků je především umožnit zaměstnankyním a zaměstnancům sladit pracovní a rodinný život. Zaměstnavatel se přitom nemusí ohlížet pouze na to, zda jeho zaměstnanec/kyně má dítě, ale může poskytovat flexibilní pracovní úvazky všem bez ohledu na soukromý život zaměstnaných osob. Výhodou zaměstnavatele při poskytování flexibilních pracovních úvazků je možnost maximálního využití schopností všech zaměstnaných . Je však třeba dávat pozor na to, aby flexibilita práce neměla na zaměstnané spíše negativní dopady!

Flexibilní uspořádání zaměstnání je možné na třech úrovních
1) Pracovní doba: částečné úvazky, pružná pracovní doba, práce na směny, konto pracovní doby, zhuštěný pracovní týden, pracovní doba přizpůsobená školnímu roku a další.
Dělení typu pracovní doby dle zákoníku práce podle délky období, za které se musí požadovaná pracovní doba odpracovat: pružný pracovní den, pružný pracovní týden a pružné čtyřtýdenní pracovní období.
2) Pracovní místo: práce z domova, sdílení pracovního místa (jednoho fyzického místa na pracovišti), práce na dálku a další.
3) Druh pracovní smlouvy: dohody o provedení práce, dohody o provedení pracovní činnosti, smlouvy na dobu určitou a další.

Příklady flexibilních pracovních úvazků:

Práce z domova

 je ze zákona možná pouze po souhlasu jak zaměstnavatele, tak zaměstnance
 musí být vykonávána pouze v rámci pracovněprávního vztahu
 je možné kombinovat s prací v zaměstnání dle dohody
 je vhodné pro zaměstnání, kde je možné jasně stanovit množství odvedené práce za hodinu a průkaznost odvedené práce
 zaměstnavatel nesmí kontrolovat zaměstnance bez jeho souhlasu na místě výkonu práce jiném než je pracovitě zaměstnavatele
 za pracovní úraz při výkonu práce nese zodpovědnost zaměstnavatel

Zkrácený pracovní úvazek

a) pravidelný - např. 5x týdně 4 hodiny
b) flexibilní - např. 20hodin týdně práce (časové rozložení dle dohody)
 pracovní doba, která nesmí překročit 40hodin týdně
 práce konaná přesčas je možná, avšak pouze se souhlasem zaměstnance/kyně
 zaměstnanci/kyni náleží plat, který odpovídá délce pracovní doby


Stlačený pracovní týden

 pracovní doba, kterou zaměstnanec/kyně odpracuje například ve čtyřech dnech (4x10 hodin)
 délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin
 za práci přesčas náleží zaměstnané/mu příplatek nebo pracovní volno
 právo na dovolenou má zaměstnanec/kyně jako při plném klasickém pracovním úvazku (tedy jakoby pracoval/a všech 5 dní v týdnu)

Sdílené pracovní místo (job-sharing)

 je právně shodné s částečným úvazkem
 je práce dvou či více zaměstnanců a jednom pracovním místě (sdílená náplň práce)
 je potřeba kvalitní komunikace mezi zaměstnanci/kyněmi a zaměstnavatelem
 je potřeba dohody o kompetencích, pracovní době a obsahu práce
 je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci/kyni (na základě jeho žádosti), pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody zaměstnancům, kteří pečují o děti mladší 15let, nebo závislé členy/ky rodiny, nebo těhotným zaměstnankyním.

Autorka článku
Bc. Miroslava Čechová, genderová expertkaPoužité zdroje:
• Fialová, E., Wichterlová, L. 2010. Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci? Praha: Gender Studies, o.p.s.
• Machovcová, K (ed.). 2012. Možnosti a bariéry zaměstnávání rodičů: praktické tipy pro zaměstnavatele. Praha: Gender Studies, o.p.s.
• Jachanová Doleželová, A. (ed.) 2007. Rovné příležitosti do firem. Druhé speciální vydání. Praha: Gender Studies, o.p.s.
• Zákoník práce. 2012. [online] Dostupné z: .

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront