Aktuální zpráva z projektu

Posledního červencového dne 2007 byl projekt úspěšně zakončen. 59% účastníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně handicopovaných či jinak na trhu práce znevýhodněných lidí změnilo svůj pracovní život.
Děkujeme všem projektovým pracovníkům, lekotrům, poradcům i účastníkům, neboť výsledky celého projketu byly podstatně vyšší než naše původní očekávání.
Ve všech třech okresech nalezlo během projektu práci celkem 116 lidí, dalším 93 účastníkům byly nelezeny pokračující rekvalifikační kurzy. Celkový počet účastníků byl 356.

projekty EU, Praemia, nezaměstnanost
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU
  • projekt pro dlouhodobě nezaměstnané evidované na úřadech práce
  • projekt pro lidi ohrožené sociální exkluzí
  • projekt pro zdravotně handicapované
  • projekt pro osoby samostatně pečující o nezletilé dítě
  • motivační pohovory s profesionálními poradci
  • bilanční diagnostika
  • neprofesní školení v rozsahu 16 dnů
  • ověření pracovních možností přímo v praxi
  • možnost dotovaných zaměstnání
Copyright ©2002-2006 Praemia, created by UpFront
Projekty EU, ESF, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů