AKTUALITY

09.07.2007 - Individulální informační a poradenský servis

Dne 26. 6. proběhl v příjemném prostředí Kavárny Svět v Děčíně IV, Divišově ulici závěrečný den pro účastníky III. cyklu. Účastníkům bylo předáno osvědčení o účasti v projektu "Příprava na práci v Ústeckém kraji - dílčí část Děčín"
V druhé polovině června jeden účastník ze IV. cyklu získal zaměstnání průvodce na Děčínském zámku. V tomto týdnu dostala pracovní smlouvu také paní z III. cyklu a to na pozici vedoucí oddělení u OBI v Ústí n.L., které se bude otevírat od září t.r..

18.05.2007 - Ověření pracovních možností IV. cyklus

Téměř všichni účastníci IV. cyklu již mají za sebou ověření pracovních možností v praxi. Čtyři účastnice byly rekvalifikovány a jedna zaměstnána, ostatní si za pomoci svých poradkyň aktivně vyhledávají zaměstnání a zúčastňují se výběrových řízení.
Najít zaměstnání či rekvalifikaci se za celou dobu trvání projektu podařilo celkem šedesáti šesti účastníkům. Což ani zdaleka není konečné číslo, neboť projekt ještě několik měsíců pokračuje.

26.02.2007 - Výběr účastníků do čtvrtého cyklu.

Ve dnech 6. a 7. března proběhnou v zasedací místnosti Úřadu práce Děčín prezentační schůzky, na kterých budou vybráni účastníci IV. cyklu.

26.02.2007 - Ověření pracovních možností účastníků z třetího cyklu

Účastníci III. cyklu prošli neprofesním školením a nyní si ověřují své pracovní schopnosti v praxi. Čtrnáct účastníků již praxí prošlo a dalších jedenáct nastoupí během příštích týdnů. Dvě účastnice jsou již zaměstnány.

25.01.2007 - Neprofesní školení účastníků III. cyklu

Dvaatřiceti novým účastníkům III. cyklu započalo 8. ledna neprofesní školení.
Nové zaměstnání má také dvanáct účastníků II. cyklu, z toho jeden má dotované zaměstnání. Dva účastníci již prošli rekvalifikací, další na ni teprve čekají. 
U účastníků I. cyklu nedošlo na přelomu roku k žádným změnám.

14.12.2006 - Zahájení III. cyklu

Šestidenní praxi si vyzkoušelo pětadvacet účastníků II. cyklu. Osm účastníků je zaměstnáno, jeden rekvalifikován a další o možnosti rekvalifikace uvažují.
V I. cyklu přibyl další zaměstnaný účastník, celkem je jich tedy třináct, z toho třem účastníkům již skončilo tříměsíční dotované zaměstnání a nyní pracují dále v klasickém pracovním poměru.
Začátkem prosince proběhl výběr účastníků do III. cyklu projektu. Vybráno bylo třicet tři nových účastníků, kteří se 14. prosince zúčastní prvního vstupního modulu.

20.11.2006 - Výsledky šestidenní praxe

Celkem dvacet tři účastníků II. cyklu projektu již prošlo šestidenní praxí u nejrůznějších děčínských zaměstnavatelů. Pět z nich již nalezlo zaměstnání a jeden účastník prochází rekvalifikací.
Z původních třiceti dvou účastníků I. cyklu zbývá v projektu ještě patnáct osob, z toho několik ještě čeká na uskutečnění rekvalifikace. Dvanáct osob je zaměstnáno, z toho tři na dotovaném zaměstnání a osm osob nastoupilo na rekvalifikace.

Zobrazit všechny aktuality.

Copyright ©2002-2006 Praemia, created by UpFront
Projekty EU, ESF, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů