AKTUALITY

09.07.2007 - Individulální informační a poradenský servis

Dne 26. 6. proběhl v příjemném prostředí Kavárny Svět v Děčíně IV, Divišově ulici závěrečný den pro účastníky III. cyklu. Účastníkům bylo předáno osvědčení o účasti v projektu "Příprava na práci v Ústeckém kraji - dílčí část Děčín"
V druhé polovině června jeden účastník ze IV. cyklu získal zaměstnání průvodce na Děčínském zámku. V tomto týdnu dostala pracovní smlouvu také paní z III. cyklu a to na pozici vedoucí oddělení u OBI v Ústí n.L., které se bude otevírat od září t.r..

18.05.2007 - Ověření pracovních možností IV. cyklus

Téměř všichni účastníci IV. cyklu již mají za sebou ověření pracovních možností v praxi. Čtyři účastnice byly rekvalifikovány a jedna zaměstnána, ostatní si za pomoci svých poradkyň aktivně vyhledávají zaměstnání a zúčastňují se výběrových řízení.
Najít zaměstnání či rekvalifikaci se za celou dobu trvání projektu podařilo celkem šedesáti šesti účastníkům. Což ani zdaleka není konečné číslo, neboť projekt ještě několik měsíců pokračuje.

26.02.2007 - Výběr účastníků do čtvrtého cyklu.

Ve dnech 6. a 7. března proběhnou v zasedací místnosti Úřadu práce Děčín prezentační schůzky, na kterých budou vybráni účastníci IV. cyklu.

26.02.2007 - Ověření pracovních možností účastníků z třetího cyklu

Účastníci III. cyklu prošli neprofesním školením a nyní si ověřují své pracovní schopnosti v praxi. Čtrnáct účastníků již praxí prošlo a dalších jedenáct nastoupí během příštích týdnů. Dvě účastnice jsou již zaměstnány.

25.01.2007 - Neprofesní školení účastníků III. cyklu

Dvaatřiceti novým účastníkům III. cyklu započalo 8. ledna neprofesní školení.
Nové zaměstnání má také dvanáct účastníků II. cyklu, z toho jeden má dotované zaměstnání. Dva účastníci již prošli rekvalifikací, další na ni teprve čekají. 
U účastníků I. cyklu nedošlo na přelomu roku k žádným změnám.

14.12.2006 - Zahájení III. cyklu

Šestidenní praxi si vyzkoušelo pětadvacet účastníků II. cyklu. Osm účastníků je zaměstnáno, jeden rekvalifikován a další o možnosti rekvalifikace uvažují.
V I. cyklu přibyl další zaměstnaný účastník, celkem je jich tedy třináct, z toho třem účastníkům již skončilo tříměsíční dotované zaměstnání a nyní pracují dále v klasickém pracovním poměru.
Začátkem prosince proběhl výběr účastníků do III. cyklu projektu. Vybráno bylo třicet tři nových účastníků, kteří se 14. prosince zúčastní prvního vstupního modulu.

20.11.2006 - Výsledky šestidenní praxe

Celkem dvacet tři účastníků II. cyklu projektu již prošlo šestidenní praxí u nejrůznějších děčínských zaměstnavatelů. Pět z nich již nalezlo zaměstnání a jeden účastník prochází rekvalifikací.
Z původních třiceti dvou účastníků I. cyklu zbývá v projektu ještě patnáct osob, z toho několik ještě čeká na uskutečnění rekvalifikace. Dvanáct osob je zaměstnáno, z toho tři na dotovaném zaměstnání a osm osob nastoupilo na rekvalifikace.

27.10.2006 - Realizace ověření pracovních možností

Ověření pracovních možností u různých děčínských firem a společností si již vyzkoušelo dvacet účastníků II. cyklu. Pět účastníků nalezlo zaměstnání.
Účastníkům I. cyklu bylo předáno osvědčení o absolvování školení. Malé občerstvení s posezením pak bylo příjemným zakončením dne.
Jedenáct účastníků I. cyklu již našlo zaměstnání, dvanáct účastníků nyní prochází rekvalifikací.

09.10.2006 - Výběr vhodné praxe

Účastníci II. cyklu ukončí dne 11. října 2006 neprofesní školení, poté některé z nich čeká ověření pracovních možností v praxi u různých děčínských firem a společností. Osobní poradci účastníků pro ně stále vyhledávají možnosti praxe a především volných pracovních míst. Čtyři účastníci II. cyklu jsou zaměstnáni.
Mnoho účastníků I. cyklu již v projektu nezbývá, devět je zaměstnáno, pět se již účastní rekvalifikací a šest účastníků má rekvalifikaci přislíbenou. Všechny účastníky I. cyklu čeká slavnostní rozloučení a především předání osvědčení o absolvování neprofesního školení a dalších aktivit v projektu "Příprava na práci v Ústeckém kraji", které se uskuteční 20. října 2006.

25.09.2006 - Neprofesní školení II. cyklu

Neprofesní školení účastníků II. cyklu je již téměř v polovině. Účastníci se od lektorů - psychologů, dozvěděli mnoho užitečných informací o tom, jak se co nejlépe uplatnit na trhu práce v rámci svých schopností a možností. Také v rámci školení učinili i zajímavé poznatky sami o sobě. Čeká je ještě zvládnutí informačních technologií a pracovní právo. Jejich osobní poradci pro ně nyní hledají možnost šestidenní praxe v děčínských firmách a společnostech.
Z třiceti dvou účastníků I. cyklu je devět zaměstnáno. Nejedná se však o konečný počet, několik účastníků nyní čeká na výsledky výběrových řízení. Jedenáct účastníků má zajištěnu rekvalifikaci.

13.09.2006 - Zahájení II. cyklu projektu

Účastníci II. cyklu projektu prošli vstupním modulem a nyní absolvují neprofesní školení, které začlo 11. září 2006. Školení je zaměřeno na zhodnocení jejich možností a prosazení se na trhu práce, dále na motivaci k osobnímu růstu a též na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností.
Účastníci I. cyklu projektu si nyní žádají na Úřadu práce Děčín o rekvalifikace, které by zvýšily jejich možnosti uplatnění. Největší zájem je o kurzy výpočetní techniky a účetnictví. Devíti účastníkům již byly rekvalifikace přislíbeny.

07.09.2006 - Výběr účastníků do II. cyklu projektu

Výběr účastníků do II. cyklu skončil. Přihlásilo se více než šedesát lidí, účastníků však může být pouze 32 a proto byli někteří přeřazeni do III. cyklu.
I. cyklus pomalu končí, až dosud se podařilo umístit 23 lidí na ověření pracovních možností u různých děčínských firem. Tři účastníci pracují v rámci dotovaného zaměstnání a šest účastníků je zaměstnáno.

04.08.2006 - Průběžné výsledky

Ověření pracovních možností si vyzkoušelo již 66% účastníků. Pět účastníků nalezlo zaměstnání. Dva účastníci získali dotované zaměstnání.

11.07.2006 - Bilanční diagnostika

Vytipovaných 10% účastníků z prvního cyklu absolvovalo bilanční diagnostiku.

21.06.2006 - Zahájení neprofesního školení

Účastníci prvního cyklu projektu od 19. 6. 06 absolvují 16-ti denní neprofesní školení v prostorách ZaKS, Divišova 8, Děčín

10.06.2006 - Výběr účastníků projektu

Ve spoluprací s Úřadem práce v Děčíně byli osloveni a vybráni účastníci I. cyklu projektu. Vybraní účastníci zahájili projekt 6. 6. 2006. Do I. cyklu projektu nastoupilo 32 účastníků.

18.05.2006 - Spuštění webových stránek projektu

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek chceme zajistit přehledné informace o projektu a průběžnou informovanost o jeho realizaci. Každá dílčí část má své stránky s aktuálními informacemi k jednotlivým aktivitám projektu.
Zájemci o účast v projektu mohou využít elektronické přihlášky, odkaz Mám zájem o .... nebo nás můžete kontaktovat na telefonních číslech Děčín 412 512 474, Teplice 417 534 110, Ústí nad Labem 477 011 123

09.05.2006 - Laičtí poradci projektu

V úvodu realizace projektu proběhlo ve spolupráci s Úřadem práce v Děčíně vytipování tak zvaných laických poradců, kteří se poté přihlásili do přijímacího řízení. Pro okres Děčín jsou vybráni tři poradci. Vybraní laičtí poradci uzavřeli se společností Praemia pracovní smlouvu a poté absolvují proškolení orientované na specifika práce v rozsahu min. 120 hodin. Každý z laických poradců bude s účastníky pracovat jak individuálně tak skupinově. Poskytovat jim podporu, obecné poradenství a pomáhat účastníkům s pracovním uplatněním a seberealizací. Účastníci mohou poradenské a informační činnosti laických poradců využívat po celou dobu trvání projektu to jest do 31. 7. 2007.

06.04.2006 - Příprava na práci v Ústeckém kraji - dílčí část Děčín

Společnost Praemia uspěla ve veřejné zakázce - Výběr dodavatele služeb na realizaci projektu: Příprava na práci v Ústeckém kraji. Zadavatelem veřejné zakázky pro Ústecký kraj je Úřad práce v Mostě. Projekt je realizován za podpory Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu ČR.
Ve výběrovém řízení pro Ústecký kraj jsme se ucházeli o realizaci projektu ve třech dílčích částech (okresech) Děčín, Teplice a Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je vyrovnat příležitosti uchazečům o zaměstnání a tím umožnit vybrané skupině přístup k dosažení lepšího pracovního i společenského uplatnění.
Od 1. 4. 2006 jsme zahájili realizaci projektu ve všech třech okresech. Ukončení realizace projektu je stanovena na 31. 7. 2007. Pro efektivní a úspěšnou realizaci projektu jsme zřídili v jednotlivých okresech pobočky, které slouží především jako zázemí a poradenské centrum účastníkům projektu.

Zobrazit jen poslední aktuality.

Copyright ©2002-2006 Praemia, created by UpFront
Projekty EU, ESF, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů