AKTUALITY

09.07.2007 - Individuální informační a poradenský servis

Ve druhé polovině měsíce června nastoupilo 6 účastníků do pracovního poměru a 2 účastníci získali dohodu o provedení práce.
Neustále probíhají pravidelné konzultace a vyhledávání zaměstnání pro aktivní účastníky ze všech čtyř cyklů. Tato aktivní činnost potrvá až do 31.7.2007.

18.05.2007 - Ověření pracovních možností

Dne 19.4.2007 bylo ukončeno neprofesní školení účastníků IV. cyklu projektu.
V měsíci dubnu a květnu, je již pro 20 účastníků projektu zajištěno šestidenní ověření pracovních možností v různých společnostech.
Již dva účastníci IV. cyklu přešli do rekvalifikačního kurzu "kadeřnice"a čtyři  účastníci nastoupili do pracovní poměr. Služby poradenského centra zaměřené především na vyhledávání aktuálních míst pro aktivně spolupracující účastníky projektu.
 

13.04.2007 - Neprofesní školení IV. cyklus projektu

Dne 20.3.2007 byl zahájen poslední IV.cyklus projektu. Celkem bylo vybráno 34 účastníků, kteří již absolvují neprofesní školení na obchodní akademii v Teplicích.
Účastníci předešlých cyklů jsou postupně zařazovány do různých rekvalifikací.
Začátkem dubna přešlo do rekvalifikace Základy PC celkem pět účastníků a dvě účastnice nastupují dne 23.4.2007 na rekvalifikaci kadeřnice. 
Připravuje se také rekvalifikace skladový logistik, pečovatelka a PC pro pokročilé.
Dále dva účastníci nastoupili v měsíci dubnu do pracovního poměru.

20.03.2007 - Konečný výběr účastníků do IV. cyklu projektu

V termínech  12.3.2007 a 19.3.2007 od 9.00 hod. proběhli poslední informační schůzky pro možné zájemce do posledního IV. cyklu projektu "Příprava na práci v Ústeckém kraji".
Již dva účastníci III. cyklu po absolvování praxe, přešli do pracovního poměru a jeden účastník byl zařazen do rekvalifikace.
Od poloviny března bude asi deset účastníků zařazeno do rekvalifikací (manikúra a nehtová modeláž, základy PC a údržba zeleně + zahradník).
Zbývající účastníci všech cyklů, se neustále účastní výběrových řízení v různých firmách.

26.02.2007 - Výběr účastníků do čtvrtého cyklu.

Den 26. února 2007 ve 13:00hod. v prostorách Úřadu práce v Teplicích se uskuteční prezentace pro zájemce o účast ve IV. cyklu projektu.

26.02.2007 - Ověření pracovních možností účastníků z třetího cyklu

Ověření pracovních možností účastníků III. cyklu
Neprofesní školení III.cyklu bylo úspěšně dokončeno.
V průběhu měsíce února, absolvuje zhruba 30 účastníků 6 denní bezplatnou praxi v různých firmách.
Vybraní tři účastníci III.cyklu absolvovali úspěšně bilanční diagnostiku.

25.01.2007 - Neprofesní školení účastníků III. cyklu

Od 8.01.2007 zahájili účastníci III.cyklu neprofesní školení, které potrvá až do 1.2.2007. Také byli vybráni tři účastníci, kteří absolvují bilanční diagnostiku.
V současné době probíhá kontaktování vhodných zaměstnavatelů, kteří by umístili účastníky na 6 denní bezplatnou praxi.

14.12.2006 - Zahájení III. cyklu

V měsíci prosinci zařazujeme účastníky I. a II. cyklu do rekvalifikačních kurzů, které budou zahájeny v lednu 2007. První dotace na mzdu byla úspěšně ukončena a účastnice nadále pokračuje v pracovním poměru. Další účastník II. cyklu získal pracovní poměr s využitím tříměsíční dotace na mzdu. Ve spolupráci s Úřadem práce v Teplicích se uskutečnil výběr účastníků do III. cyklu projektu. Vybráno bylo třicet dva účastníků, kteří zahájili svou účast 7. prosince 2006 na vstupním modulu.

20.11.2006 - Výsledky šestidenní praxe

Ověřováním pracovních možností úspěšně prošlo dvacet osm účastníků II. cyklu. Jeden účastník přešel do pracovního poměru s využitím dotace na mzdu a další účastník nastoupil do profesního školení.
Naplno probíhá v Teplicích kontaktování firem ohledně volných pracovních míst. Účastníci II. cyklu se účastní výběrových řízení.

27.10.2006 - Ověření pracovních možností

Pro 25 účastníků II. cyklu se již podařilo zajistit šestidenní ověřování pracovních možností u různých spolupracujících společností a organizacích. Současně probíhají další jednání se zaměstnavateli s výhledem na vznik nových pracovních poměrů i s možností využití dotace na mzdu. Účastníkům I. cyklu bylo v rámci závěrečného dne bylo předáno osvědčení o účasti v projektu.

09.10.2006 - Výběr vhodné praxe

Neprofesní školení účastníků II. cyklu je již téměř u konce. V průběhu příštího týdne půjdou vybraní účastníci na bilanční diagnostiku. Většina účastníků má již zajištěnou bezplatnou šestidenní praxi v Teplických firmách.

25.09.2006 - Neprofesní školení II. cyklus

V měsíci září máme umístěny tři účastníky I. cyklu na dotovaná zaměstnání a čtyři účastníci nastoupili na rekvalifikaci.
Od 8. září 2006 byl zahájen II. cyklus projektu. Účastníci II. cyklu v současné době navštěvují Obchodní akademii v Teplicích, kde je realizováno šestnácti denní neprofesní školení.

07.09.2006 - Ověření pracovních možností

V I. cyklu projektu si 28 klientů prakticky ověřilo a vyzkoušelo svoje pracovní možnosti, tři klienti získali dotované zaměstnání a někteří další přecházejí do rekvalifikačních kurzů.
V těchto dnech probíhá ve spolupráci s Úřadem práce v Teplicích konečný výběr účastníků pro II. cyklus projektu.

04.08.2006 - Průběžný stav projektu

V současné době účastníci I. cyklu absolvují šesti denní ověřování pracovních možností ve spolupracujících firmách a organizacích. Dále pokračuje kontaktování firem a vyhledávání pracovních příležitostí pro jednotlivé účastníky projektu.

11.07.2006 - Bilanční diagnostika

Vytipovaných 10% účastníků z prvního cyklu absolvovalo bilanční diagnostiku.

21.06.2006 - Zahájení neprofesního školení

Účastníci prvního cyklu projektu od 19. 6. 06 absolvují 16-ti denní neprofesní školení v prostorách Obchodní akademie Teplice.

10.06.2006 - Výběr účastníků projektu

Ve spoluprací s Úřadem práce v Teplicích byli osloveni a vybráni účastníci I. cyklu projektu. Vybraní účastníci zahájili projekt 7. 6. 2006. Do projektu nastoupilo 32 účastníků.

18.05.2006 - Spuštění webových stránek projektu

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek chceme zajistit přehledné informace o projektu a průběžnou informovanost o jeho realizaci. Každá dílčí část má své stránky s aktuálními informacemi k jednotlivým aktivitám projektu. Zájemci o účast v projektu mohou využít elektronické přihlášky, odkaz Mám zájem o .... nebo nás můžete kontaktovat na telefonních číslech Děčín 412 512 474, Teplice 417 534 110, Ústí nad Labem 477 011 123

09.05.2006 - Laičtí poradci projektu

V úvodu realizace projektu proběhlo ve spolupráci s Úřadem práce v Teplicích vytipování laických poradců, kteří se poté přihlásili do přijímacího řízení. Pro okres Teplice jsou vybráni tři poradci. Vybraní laičtí poradci uzavřeli se společností Praemia pracovní smlouvu a poté absolvují proškolení orientované na specifika práce v rozsahu min. 120 hodin. Každý z laických poradců bude s účastníky pracovat individuálně tak skupinově. Poskytovat jim podporu, obecné poradenství a pomáhat účastníkům s pracovním uplatněním a seberealizací. Účastníci mohou poradenské a informační činnosti laických poradců využívat po celou dobu trvání projektu, to jest do 31. 7. 2007.

06.04.2006 - Projekt Příprava na práci v Ústeckém kraji - dílčí část Teplice

Společnost Praemia uspěla ve veřejné zakázce - Výběr dodavatele služeb na realizaci projektu: Příprava na práci v Ústeckém kraji. Zadavatelem veřejné zakázky pro Ústecký kraj je Úřad práce v Mostě. Projekt je realizován za podpory Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu ČR.
Ve výběrovém řízení pro Ústecký kraj jsme se ucházeli o realizaci projektu ve třech dílčích částech (okresech) Děčín, Teplice a Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je vyrovnat příležitosti uchazečům o zaměstnání a tím umožnit vybrané skupině přístup k dosažení lepšího pracovního i společenského uplatnění.
Od 1. 4. 2006 jsme zahájili realizaci projektu ve všech třech okresech. Ukončení realizace projektu je stanovena na 31. 7. 2007. Pro efektivní a úspěšnou realizaci projektu jsme zřídili v jednotlivých okresech pobočky, které slouží především jako zázemí a poradenské centrum účastníkům projektu.

Zobrazit jen poslední aktuality.

Copyright ©2002-2006 Praemia, created by UpFront
Projekty EU, ESF, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů