O PROJEKTU

Základním cílem celého projektu je vyrovnat příležitosti a možnosti cílové skupiny na trhu práce.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní, kterým hrozí sociální exkluze, tedy vyloučení ze společnosti.
Ve většině případů se jedná o lidi se základním vzděláním, zdravotně postižené případně jinak znevýhodněné nezaměstnané.

Hlavní cíle projektu
  • odhalit překážky k uplatnění u jednotlivých účastníků
  • definovat základní rozvojové oblasti, které se pak budou promítat nejen do akčních plánů jednotlivých účastníků, ale i do obsahu neprofesního školení
  • motivovat účastníky k aktivní proměně v přístupu ke svým možnostem na trhu práce, posílit jejich sebedůvěru a rozvíjet dovednosti potřebné k úspěchu při hledání zaměstnání
Podpůrné cíle projektu
  • analyzovat specifika každého z účastníků z hlediska jeho osobnosti, zkušeností, znalostí a dovedností
  • prostřednictvím neprofesního školení podpořit schopnost kritické reflexe vlastních schopností a dovedností, zlepšit komunikační a prezentační dovednosti, schopnost týmové práce či osvojení informačních technologií
  • poskytovat poradenskou a konzultační činnost s cílem konkrétně řešit individuální potíže a problémy a především nalézat nejvhodnější cesty k uplatňování na trhu práce
  • ověřit možnosti uplatnění na trhu práce u každého z účastníků a poskytovat mu v tomto směru systematickou zpětnou vazbu
  • prostřednictvím dotovaného zaměstnání podporovat základní pracovní návyky a vzory
Copyright ©2002-2006 Praemia, created by UpFront
Projekty EU, ESF, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů