AKTUALITY

09.07.2007 - Individuální informační a poradenský servis

V kanceláři laických poradkyň probíhají pravidelné konzultační schůzky s aktivními účastníky projektu, kterým jsou nabízena aktuální volná pracovní místa na trhu práce.
Dne 11. července 2007 proběhne v centru města, ve Španělské restauraci, od 17:00 hodin přátelské setkání účastníků III. cyklu, kde za účasti laických poradkyň a koordinátorky projektu budou předána Osvědčení o účasti v projektu.

18.05.2007 - Ověření pracovních možností

V kanceláři laických poradkyň probíhá vyhodnocení šesti denní praxe s účastníky IV. cyklu projektu, několik málo účastníků praxi právě dokončuje.
Všem účastníkům projektu, kteří zůstávají v aktivní spolupráci s laickými poradkyněmi, jsou nabízena aktuální volná pracovní místa na trhu práce.
Připravujeme slavnostní závěrečné setkání s účastníky II. cyklu, které je plánováno v první polovině června 2007.

13.04.2007 - Neprofesní školení IV. cyklus projektu

Účastníci IV. cyklu projektu ukončují neprofesní vzdělávání na univerzitě. V návaznosti na tuto skutečnost jsou laickými poradkyněmi kontaktovány firmy vhodné pro absolvování šesti denní praxe. Současně probíhá výběr účastníků z řad IV. cyklu na bilanční diagnostiku,
která se uskuteční v nejbližším termínu

20.03.2007 - Vstupní modul IV. cyklu projektu

Dne 13.3.2007 proběhl úspěšně v prostorách úřadu práce první den vstupního modulu pro účastníky IV. cyklu projektu za účasti PhDr. Josefa Štěcha a laických poradkyň. Na základě informací ze vstupního modulu byli účastníci IV. cyklu přiděleni k laickým poradkyním za účelem zahájení intenzivní individuální spolupráce.
Druhý den vstupního modulu se uskutečnil 20.3. 2007.
Uchazeči zde obdrželi podrobnější informace k jednotlivým aktivitám projektu, především k zahájení neprofesního školení.

26.02.2007 - Ověření pracovních možností účastníků z třetího cyklu

V kanceláři laických poradkyň probíhají pravidelné konzultace pro účastníků I. II. a III. cyklu projektu k nabízeným volným pracovním místům na trhu práce.
Účastníci III. cyklu projektu absolvují ověřování pracovních možností v rámci 6ti denní praxe u vybraných zaměstnavatelů,
mnozí z nich mají již praxi úspěšně ukončenou a jsou jim nabízena vhodná volná pracovní místa. 

25.01.2007 - Neprofesní školení účastníků III. cyklu

V současné době probíhá úspěšně na univerzitě J.E. Purkyně neprofesní školení účastníků III. cyklu projektu.
V kanceláři laických poradců pokračují konzultace s účastníky I. a II. cyklu projektu k nabízeným volným pracovním místům na trhu práce.
K dnešnímu dni je v pracovním poměru 18 účastníků, z toho 11 z I. cyklu 7 z II. cyklu.
Dále jsou vyhledávány a konzultovány firmy, kde by bylo možné realizovat ověření pracovních schopností v rámci šesti denní praxe pro účastníky III. cyklu po ukončení neprofesního vzdělávání.    

14.12.2006 - Zahájení III. cyklu

V současné době došlo ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Labem k výběru účastníků do III. cyklu projektu. Bylo vybráno dvacet šest účastníků. Třetí cyklus projektu bude zahájen dne 13. prosince 2006 vstupním modulem, na IPS ÚP v Bělehradské ulici č. 15.
K dnešnímu dni je v pracovním poměru deset účastníků I. cyklu. Do rekvalifikace přešlo pět účastníků. U třech účastníků z I. cyklu byla úspěšně dokončena dotace mzdy a pokračují nadále v pracovním poměru.
Tři účastníci II. cyklu projektu již nalezli zaměstnání bez dotace, další tři účastníci jsou na dotovaném zaměstnání a tři účastníci prochází rekvalifikací.

Zobrazit všechny aktuality.

Copyright ©2002-2006 Praemia, created by UpFront
Projekty EU, ESF, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů