AKTUALITY

09.07.2007 - Individuální informační a poradenský servis

V kanceláři laických poradkyň probíhají pravidelné konzultační schůzky s aktivními účastníky projektu, kterým jsou nabízena aktuální volná pracovní místa na trhu práce.
Dne 11. července 2007 proběhne v centru města, ve Španělské restauraci, od 17:00 hodin přátelské setkání účastníků III. cyklu, kde za účasti laických poradkyň a koordinátorky projektu budou předána Osvědčení o účasti v projektu.

18.05.2007 - Ověření pracovních možností

V kanceláři laických poradkyň probíhá vyhodnocení šesti denní praxe s účastníky IV. cyklu projektu, několik málo účastníků praxi právě dokončuje.
Všem účastníkům projektu, kteří zůstávají v aktivní spolupráci s laickými poradkyněmi, jsou nabízena aktuální volná pracovní místa na trhu práce.
Připravujeme slavnostní závěrečné setkání s účastníky II. cyklu, které je plánováno v první polovině června 2007.

13.04.2007 - Neprofesní školení IV. cyklus projektu

Účastníci IV. cyklu projektu ukončují neprofesní vzdělávání na univerzitě. V návaznosti na tuto skutečnost jsou laickými poradkyněmi kontaktovány firmy vhodné pro absolvování šesti denní praxe. Současně probíhá výběr účastníků z řad IV. cyklu na bilanční diagnostiku,
která se uskuteční v nejbližším termínu

20.03.2007 - Vstupní modul IV. cyklu projektu

Dne 13.3.2007 proběhl úspěšně v prostorách úřadu práce první den vstupního modulu pro účastníky IV. cyklu projektu za účasti PhDr. Josefa Štěcha a laických poradkyň. Na základě informací ze vstupního modulu byli účastníci IV. cyklu přiděleni k laickým poradkyním za účelem zahájení intenzivní individuální spolupráce.
Druhý den vstupního modulu se uskutečnil 20.3. 2007.
Uchazeči zde obdrželi podrobnější informace k jednotlivým aktivitám projektu, především k zahájení neprofesního školení.

26.02.2007 - Ověření pracovních možností účastníků z třetího cyklu

V kanceláři laických poradkyň probíhají pravidelné konzultace pro účastníků I. II. a III. cyklu projektu k nabízeným volným pracovním místům na trhu práce.
Účastníci III. cyklu projektu absolvují ověřování pracovních možností v rámci 6ti denní praxe u vybraných zaměstnavatelů,
mnozí z nich mají již praxi úspěšně ukončenou a jsou jim nabízena vhodná volná pracovní místa. 

25.01.2007 - Neprofesní školení účastníků III. cyklu

V současné době probíhá úspěšně na univerzitě J.E. Purkyně neprofesní školení účastníků III. cyklu projektu.
V kanceláři laických poradců pokračují konzultace s účastníky I. a II. cyklu projektu k nabízeným volným pracovním místům na trhu práce.
K dnešnímu dni je v pracovním poměru 18 účastníků, z toho 11 z I. cyklu 7 z II. cyklu.
Dále jsou vyhledávány a konzultovány firmy, kde by bylo možné realizovat ověření pracovních schopností v rámci šesti denní praxe pro účastníky III. cyklu po ukončení neprofesního vzdělávání.    

14.12.2006 - Zahájení III. cyklu

V současné době došlo ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Labem k výběru účastníků do III. cyklu projektu. Bylo vybráno dvacet šest účastníků. Třetí cyklus projektu bude zahájen dne 13. prosince 2006 vstupním modulem, na IPS ÚP v Bělehradské ulici č. 15.
K dnešnímu dni je v pracovním poměru deset účastníků I. cyklu. Do rekvalifikace přešlo pět účastníků. U třech účastníků z I. cyklu byla úspěšně dokončena dotace mzdy a pokračují nadále v pracovním poměru.
Tři účastníci II. cyklu projektu již nalezli zaměstnání bez dotace, další tři účastníci jsou na dotovaném zaměstnání a tři účastníci prochází rekvalifikací.

20.11.2006 - Výsledky šestidenní praxe

Ve vybraných Ústeckých firmách si ověřilo dvacet dva účastníků II. cyklu projektu, prostřednictvím šesti denní praxe, své možnosti na trhu práce a zhodnotili ho se svými poradkyněmi s těmito výsledky: dva účastníci nelezli zaměstnání na pracovní poměr bez dotace, u dalších třech účastníků byl podpořen pracovní poměr dotací a dva účastníci nastoupili na  rekvalifikaci.

27.10.2006 - Ověření pracovních možností.

Laické poradkyně úspěšně dokončují zajištění šestidenní praxe pro účastníky II. cyklu projektu, kdy z celkového počtu 26 účastníků si 22 účastníků ověří své pracovní možnosti u vybraných zaměstnavatelů v okrese Ústí nad Labem. Současně probíhají další jednání se zaměstnavateli s výhledem na vznik nových pracovních poměrů s možností využití dotace ke mzdě.
S účastníky I. cyklu proběhlo dne 25. října 2006 od 17:00 do 19:00 hodin přátelské setkání v budově PB Centra za přítomnosti laických poradkyň. Účastníci obdrželi osvědčení o účasti v projektu a proběhlo zhodnocení a výměna získaných zkušeností.

09.10.2006 - Výběr vhodné praxe

V této fázi realizace projektu probíhá oslovování potenciálních zaměstnavatelů za účelem umístění účastníků II. cyklu na šesti denní ověřování pracovních možností. Současně je v kanceláři laických poradců prováděná poradenská a konzultační činnost. Ve dnech 11. - 13.10.06 proběhne pro vybrané účastníky z II. cyklu projektu bilanční diagnostika.
K dnešnímu dni je v pracovním poměru deset účastníků I. cyklu, z toho tři na dotovaném pracovním místě. Do rekvalifikace byli převedeni čtyři účastníci. V současné době připravujeme setkání účastníků I. cyklu, při němž obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

25.09.2006 - Neprofesní školení II. cyklu

V současné době  úspěšně probíhá na ústecké univerzitě neprofesní vzdělávání 25 účastníků II. cyklu. Bude ukončeno dne 12. října.2006.
V kanceláři laických poradců je nadále prováděna konzultační a poradenská činnost. V jednání je zařazování účastníků obou cyklů do rekvalifikací, nabízených úřadem práce a společností Persona Grata. Probíhá výběr a kontaktování zaměstnavatelů, u kterých bude možné realizovat ověření pracovních schopností účastníků II. cyklu projektu v rámci šestidenní praxe.
 

13.09.2006 - Zahájení II. cyklu projektu

Ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Labem byli vybráni účastníci II. cyklu projektu,  který byl zahájen dne 7.9.2006 vstupním modulem. Do  II. cyklu  bylo zařazeno 26 účastníků, kteří absolvují šestnácti denní neprofesní školení na UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem s datem zahájení 11.9.2006.
    Současně je prováděna s účastníky I. cyklu konzultační a poradenská činnost v kanceláři laických poradců, kde jsou nabízena vhodná pracovní místa a také možné rekvalifikace pořádané Úřadem práce v Ústí nad Labem.
    K dnešnímu dni je v pracovním poměru devět účastníků, z toho tři na dotovaném pracovním místě. Do rekvalifikace byli převedeni dva účastníci.

07.09.2006 - Využití dotovaného zaměstnání

K  dnešnímu dni nastoupilo pět účastníků do pracovního poměru. U dalších třech účastníků projektu byla využita možnost poskytnout zaměstnavatelům dotaci na mzdu.

04.08.2006 - Ověření pracovních možností

Účastníci I. cyklu projektu úspěšně absolvovali šesti denní ověřování pracovních možností ve vybraných firmách a zhodnotili ho s laickými poradkyněmi. V další fázi realizace projektu probíhá začleňování účastníků  do pracovního procesu. K dnešnímu dni nastoupili 2 účastníci do zaměstnání a 7 je v jednání o pracovním poměru s možností využití dotovaného zaměstnání.

11.07.2006 - Bilanční diagnostika

Vytipovaných 10% účastníků z prvního cyklu absolvovalo bilanční diagnostiku.

21.06.2006 - Zahájení neprofesního školení

Účastníci prvního cyklu projektu od 12. 6. 06 absolvují 16-ti denní neprofesní školení v prostorách Univerzity J.E. Purkyně, Hoření 13, Ústí nad Labem.

10.06.2006 - Výběr účastníků projektu

Ve spoluprací s Úřadem práce v Ústí nad Labem byli osloveni a vybráni účastníci I. cyklu projektu. Vybraní účastníci zahájili projekt 1. 6. 2006. Do I. cyklu projektu nastoupilo 25 účastníků.

18.05.2006 - Spuštění webových stránek projektu

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek chceme zajistit přehledné informace o projektu a průběžnou informovanost o jeho realizaci. Každá dílčí část má své stránky s aktuálními informacemi k jednotlivým aktivitám projektu. Zájemci o účast v projektu mohou využít elektronické přihlášky, odkaz Mám zájem o .... nebo nás můžete kontaktovat na telefonních číslech Děčín 412 512 474, Teplice 417 534 110, Ústí nad Labem 477 011 123

09.05.2006 - Laičtí poradci projektu

V úvodu realizace projektu proběhlo ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Labem vytipování laických poradců, kteří se poté přihlásili do přijímacího řízení. Pro okres Ústí nad Labem jsou vybráni tři poradci. Vybraní laičtí poradci uzavřeli se společností Praemia pracovní smlouvu a poté absolvují proškolení orientované na specifika práce v rozsahu min. 120 hodin. Každý z laických poradců bude s účstníky pracovat jak individuálně tak skupinově. Poskytovat jim podporu, obecné poradenství a pomáhat účastníkům s pracovním uplatněním a seberealizací. Účastníci mohou poradenské a informační činnosti laických poradců využívat po celou dobu trvání projektu, to jest do 31. 7. 2007.

06.04.2006 - Projekt Příprava na práci v Ústeckém kraji - dílčí část Ústí nad Labem

Společnost Praemia uspěla ve veřejné zakázce - Výběr dodavatele služeb na realizaci projektu: Příprava na práci v Ústeckém kraji. Zadavatelem veřejné zakázky pro Ústecký kraj je Úřad práce v Mostě. Projekt je realizován za podpory Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu ČR.
Ve výběrovém řízení pro Ústecký kraj jsme se ucházeli o realizaci projektu ve třech dílčích částech (okresech)Děčín, Teplice a Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je vyrovnat příležitosti uchazečům o zaměstnání a tím umožnit vybrané skupině přístup k dosažení lepšího pracovního i společenského uplatnění.
Od 1. 4. 2006 jsme zahájili realizaci projektu ve všech třech okresech. Ukončení realizace projektu je stanovena na 31. 7. 2007. Pro efektivní a úspěšnou realizaci projektu jsme zřídili v jednotlivých okresech pobočky, které slouží především jako zázemí a poradenské centrum účastníkům projektu.

Zobrazit jen poslední aktuality.

Copyright ©2002-2006 Praemia, created by UpFront
Projekty EU, ESF, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů