O projektu

"Mám šanci - vzdělávací, poradenský a podpůrný program pro osoby znevýhodněné na trhu práce"
Reg.CZ.1.04/2.1.01/91.00093

Společnost Praemia s.r.o. realizuje projekt pro dlouhodobě nezaměstnané v Děčíně. Hlavním cílem projektu je podpořit 50 osob znevýhodněných na trhu práce - mladistvé do 25 let věku a osoby starší 50 let. Program zahrnuje část vzdělávací, poradenskou a pracovní:

1. Poradenská část programu
zahrnuje pracovní diagnostiku, na základě které má klient možnost zjistit více informací sám o sobě a o případném zacílení jeho uplatnění na trhu práce. Dále můžou klienti využít osobní konzultace s odborníky, kdy každý účastník má nárok na 2 hodiny konzultací (např. s psychologem, finančním poradcem, personálním poradcem, atd.) a neomezenou dobu konzultací s osobním poradcem (řešení rodinných, vzdělávacích, pracovních, emočních aj. situací). Osobní poradce je tzv. průvodcem účastníka projektem. Zpracovává potřeby účastníka a vybírá vhodné rekvalifikační kurzy a dotovaná místa.

2. Vzdělávací část obsahuje tři moduly:
a) Všeobecné vzdělání, kdy účastník absolvuje základní vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, psaní životopisu, motivačního dopisu, vyhledávání pracovních příležitostí, etiketa a etika)
b) Rekvalifikační kurzy, které jsou zaměřené na zvýšení kvalifikace účastníka a zároveň provázané s poptávkou regionálních zaměstnavatelů
c) Workshopy, na kterých si budou účastníci vyměňovat zkušenosti, součástí bude i prezentace zaměstnavatelů v regionu a jejich požadavků na potencionálního zaměstnance. Workshopy se budou konat cca každé dva měsíce.

3. Pracovní část obsahuje:
a) ochutnávku řemesel pro 20 účastníků, kdy si účastník během tří dnů vyzkouší tři různá řemesla, která následně může využít v rámci svého uplatnění na trhu práce.
b) dotovaná místa pro 36 účastníků na dobu 6 měsíců pro lehčí nastartování pracovní kariéry účastníků, kdy veškeré náklady za zaměstnance hradíme zaměstnavateli z projektu.
c) pro ty, kteří se rozhodnou, že chtějí podnikat, máme zde podporu zřízení živnostenských listů a následné zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront