PROJEKT HESTIA

Projekt Centra komunitní práce byl určen pro všechny ženy, zejména však absolventkám bez praxe, ženám po mateřské dovolené, samoživitelkám s nezletilými dětmi či starším ženám.

Evropské projekty, Praemia

Projekt probíhal od září 2005 do května 2006. Jeho cílem bylo vyjít vstříc ženám, které mají zájem o sebeuplatnění a chtěli se v budoucnu vydat svou vlastní cestou. Praemia se na projektu podílela jako spolupracující organizace tím, že dodávala vzdělávací a metodickou část.

Projekt Hestia - centrum samostatné existence
  • kulaté diskusní stoly se známými osobnostmi z řad úspěšných podnikatelek a manažerek
  • tématická klubová setkání
  • šestidenní vzdělávací modul zaměřený na sebereflexi, zhodnocení vlastních podnikatelských možností, přípravu podnikatelského záměru, apod.
Copyright ©2002-2006 Praemia, created by UpFront
Projekty EU, ESF, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů