PROJEKT VALORIZACE BĚŽNÉHO A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MSP

Projekt Centra komunitní práce zaměřený na provedení pilotního projektu v rámci programu Leonardo da Vinci, a to "Valorizaci neformálního a běžného vzdělávání v malých a středních podnicích".

Evropské projekty, Praemia
Cíl projektu

Identifikovat a rozvíjet soubor nástrojů vhodných pro různé způsoby vzdělávání existujícího v Evropských MSP, s pozorností upřenou na neformální a běžné vzdělávání.

Role Praemie

Úkolem Praemie bylo připravit a realizovat workshopy u malých a středních podniků zaměřené na zjištění aktuálního stavu v oblasti neformálního a běžného vzdělávání zaměstnanců.
Dále pak otestovat nástroje pro valorizaci běžného a neformálního vzdělávání zaměstnanců.

Výstupy projektu
  • Uživatelský průvodce + Nástroje pro hodnocení běžného vzdělávání
  • Průvodce získaných/poznávacích dovedností
  • Tabulka kritérií - pro specifikaci individuálních dovedností
  • Evropské CV - tabulka individuálních schopností
  • Profil konzultanta - za účelem valorizovat vzdělávání
  • Systém školení konzultanta - za účelem valorizovat vzdělávání
Copyright ©2002-2006 Praemia, created by UpFront
Projekty EU, ESF, vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů