Praemia: Zpátky do zaměstnání

O projektu

"Zpátky do zaměstnání - vzdělávací, poradenský a podpůrný program pro rodiče na i po RD, osoby pečující o závislého člena rodiny a zaměstnavatele"
Reg.CZ.1.04/3.4.04/88.00061

Doba trvání: 1.11.2012 - 31.1.2014

Realizátorem projektu je společnost Praemia s.r.o., která v minulosti realizovala již několik sociálních projektů. Partnery projektu jsou Úřad práce Ústí nad Labem a Rodinné centrum Slunečník o.s.
Projekt je zacílen na rodiče na RD, rodiče vracející se po RD do práce, osoby pečující o závislého člena rodiny, kterým projekt usnadňuje udržení kontaktu se zaměstnavatelem a zároveň podporuje slaďování pracovního a rodinného života pomocí zavádění flexibilních forem práce v regionu města Ústí nad Labem a spádových oblastí. Nedílnou součástí projektu je vzdělávání veřejnosti v rámci genderové problematiky. CS budou zařazeny do projektu ve 4 cyklech. Celkem bude podpořeno 60 osob.

Projekt se sestává ze 4 částí:
1) vzdělávací část - součástí projektu bude všeobecný vzdělávací modul (finanční gramotnost, administrativa, základy PC, základy práva, atd.), dále odborné rekvalifikace, dle požadavků stávajících i budoucích zaměstnavatelů. Výstupem bude 48 úspěšných účastníků.
2) poradenská část - tu dělíme na dva druhy. Prvním je poradenství v rámci zákoníku práce, psychologie, sladění pracovního a rodinného života, atd. pro účastníky projektu. Druhým je poradenství v rámci flexibilních úvazků, rovných příležitostí a dalších genderových témat pro zaměstnavatele.
3) podpůrná část - v rámci projektu mohou účastníci využívat doprovodné opatření (cestovné, příspěvek na stravné při aktivitě nad 6 hodin, příspěvek na hlídání dětí). Součástí podpůrné části jsou i nedotovaná místa u stávajících či budoucích zaměstnavatelů, které plánujeme na 0,5 úvazku po dobu 6 měsíců. Výstupem bude 24 dotovaných míst.
4) vzdělávání v oblasti gender – bude vytvořen Klub pro rovné příležitosti pro účastníky projektu a širokou veřejnost, který se bude scházet pravidelně 1/měsíc.

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront