Praemia: Zpátky do zaměstnání

Rekvalifikační kurzy

Název kurzu: Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči
Poskytovatel kurzu: JOB ASISTENT s.r.o. Masarykova třída 668/29, 415 01 Teplice
Termín zahájení: 31.05.2013
Termín ukončení: 29.06.2013
Počet hodin: 167
Místo konání: Teplice
Pracovník sociální péče se zaměřením na přímo obslužnou péči(167 h – ZŠ)

- tento kurz umožňuje absolventům práci v domově důchodců, ve zdravotn.střediskách, která se zaměřují na osoby důchodového věku (př. lázně)

- Absolvent splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách.

Je zaměřen zejména na vykonávání prací spojených s přímou obslužnou péčí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

Chcete zpět na přehled rekvalifikačních kurzů ?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront