Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Světový den sociální spravedlnosti – 20. února
03.02.2014

Světový den sociální spravedlnosti byl ustanoven OSN v roce 2007 a připomíná, že sociální spravedlnost by měla být základním principem vzájemného mírového a prosperujícího spolužití obyvatel a národů.

Podle definice jsou sociálním

Chcete vidět detail článku?

Antistresové programy ve firmách
03.02.2014

Patříte mezi 4 z 10 Čechů, kteří zažívají stresové situace v zaměstnání několikrát do týdne? Nebo je pro Vás občasný stres povoleným dopingem pro dosažení vyšších výkonů?

Rychlé životní tempo a vysoké pracovní nároky se odrážejí ve

Chcete vidět detail článku?

Fakta a mýty o sexuálním obtěžování
10.01.2014

Fakta a mýty o sexuálním obtěžování

Dle zákoníku práce je sexuální obtěžování definováno jako: „Jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo

Chcete vidět detail článku?

Zaostřeno na ženy a muže 2012
08.01.2014

Zaostřeno na ženy a muže 2012

Nově vyšla ročenka Českého statistického úřadu „Zaostřeno na ženy a muže 2012“. Tato publikace pojednává o jednotlivých oblastech v genderovém rozlišení.

Shrnutí informací za jednotlivé

Chcete vidět detail článku?

Sexismus, šovinismus a sexuální obtěžování
22.11.2013

Šovinismus
Vychází ze jména francouzského napoleonského granátníka „Nicolase Chauvina“. Původně byl tento pojem spojován s nadřazeností vlastního národa. V současnosti bývá užití slova daleko širší – může se jednat o

Chcete vidět detail článku?

Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách
22.11.2013

Na 25.11. připadá významný mezinárodní den, který upozorňuje na děsivé porušování lidských práv. Miliony dívek a žen jsou po celém světě týrány psychicky a fyzicky - znásilňovány, uráženy, bity nebo dokonce i zavražděny. Rezoluce OSN vyzívá

Chcete vidět detail článku?

Antidiskriminační zákon – NENECHTE SE DISKRIMINOVAT!
28.10.2013

Základní legislativní normou, která chrání před diskriminací na základě pohlaví, rasy, etnického původu, národnosti, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, náboženství a víry je „Antidiskriminační zákon“. Navazuje na Listinu

Chcete vidět detail článku?

ZÁKONÍK PRÁCE - krok za krokem
28.10.2013

Jedná se o základní legislativní normu upravující vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tento článek přináší užitečné informace vycházející ze zákoníku práce.

1. Vznik pracovního poměru
 U pohovoru (i v CV) uvádějte

Chcete vidět detail článku?

Firmy a rovné příležitosti
04.10.2013

V České republice je velmi málo zaměstnavatelů, kteří aktivně řeší a podporují prorodinnou politiku. Cílem tohoto článku je transfer dobré praxe firem, pro které jsou flexibilní pracovní úvazky, práce z domova a udržení kontaktu s rodičem na

Chcete vidět detail článku?

Genderový audit – příležitost rozvoje
30.09.2013

Genderový audit je používán firmami a institucemi, jako prvotní sonda rovných příležitostí. Genderový audit, nebo-li také audit rovných příležitostí nebo sociální audit, je orientován na vnitřní organizační procesy z genderové perspektivy. Poskytuje

Chcete vidět detail článku?

Aktivní otcovství v praxi
03.09.2013

Možnost využít rodičovskou dovolenou mají muži v České republice teprve od roku 2001. O rok dříve byla totiž schválena tzv. harmonizační novela (zákon č. 155/2000 Sb.), která muže oficiálně uznává způsobilými pečovat o dítě na plný úvazek a

Chcete vidět detail článku?

Legislativní podpora otců na mateřské a rodičovské dovolené
26.08.2013

Současná legislativní úprava umožňuje otcům získat status hlavní pečující osoby o dítě a to již od prvních týdnů života dítěte. Otcové na rodičovské nebo případně mateřské dovolené jsou však v České republice stále raritou. Na rodičovskou dovolenou

Chcete vidět detail článku?

Mýty a genderově stereotypní předsudky (nejen) zaměstnavatelů
30.05.2013

V předchozích článcích jsem se věnovala tomu, že na pracovním trhu existuje množství nerovností a bariér dopadajících na zaměstnané různě na základě jejich pohlaví. Dnes se zaměřím na to, jaké nejčastější argumenty můžeme slýchat pro podporu těchto

Chcete vidět detail článku?

"Krása" jako nástroj upevňující podřízené postavení žen
27.05.2013

V roce 1991 se na pulty knihkupectví dostala kniha Naomi Wolfové „The beauty myth“ (Překlad: Mýtus krásy, 2000), kde autorka poukázala na stále více se rozmáhající trend požadavku kladeného na ženy v souvislosti s jejich vzhledem,

Chcete vidět detail článku?

Gender ve firmě II
07.05.2013

Diskriminací se podle Antidiskriminačního zákona (198/2009 Sb.) rozumí:
a) přímá diskriminace
b) nepřímá diskriminace
c) obtěžování
d) sexuální obtěžování
e) pronásledování
f) pokyn k diskriminaci
g) navádění k

Chcete vidět detail článku?

Základní pojmy: Gender ve firmě I
02.05.2013

(Skleněný strop, skleněný výtah, tokenismus a další)

Na pracovním trhu existují strukturální překážky, nebo naopak výhody, které muže a ženy situují do odlišných pozic. Kromě samotné genderové segregace pracovního trhu (viz článek

Chcete vidět detail článku?

Formy flexibilních pracovních úvazků
23.01.2013

Cílem poskytnutí flexibilních pracovních úvazků je především umožnit zaměstnankyním a zaměstnancům sladit pracovní a rodinný život. Zaměstnavatel se přitom nemusí ohlížet pouze na to, zda jeho zaměstnanec/kyně má dítě, ale může poskytovat flexibilní

Chcete vidět detail článku?

Flexibilní pracovní úvazky: pozitiva a úskalí
23.01.2013

Flexibilní pracovní úvazky mají smysl, pouze pokud jsou využívány zejména zaměstnavateli správně. Cílem článku je poukázat na výhody spojené s využíváním flexibilních forem práce a především upozornit na možné negativní důsledky, ke kterým může

Chcete vidět detail článku?

Rodičovská dovolená z pohledu práva
22.01.2013

Něco málo z historie legislativy
Do roku 1984 byla na úrovni legislativy definována pouze mateřská dovolená, což znamenalo, že o dítě mohly pečovat a na tuto péči dostávat příspěvek od státu pouze ženy. Ty byly totiž stereotypně chápány

Chcete vidět detail článku?

Gender pay gap: aneb Rozdíly v odměňování žen a mužů
22.01.2013

Gender pay gap
aneb Rozdíly v odměňování žen a mužů

Co to je gender pay gap?
Gender pay gap slouží k pojmenování jedné ze stále přetrvávajících nerovností na pracovním trhu – k nerovnému odměňování žen a

Chcete vidět detail článku?

Pojmy, které je dobré znát…
21.01.2013

Gender
Gender je sociální konstrukt předpokládající binární vlastnosti a chování, které jsou spojovány s určitým pohlavím (s mužským nebo ženským). Vlastnosti a chování přitom nejsou vrozené, jak se často mylně předpokládá, ale jsou

Chcete vidět detail článku?

Genderová segregace pracovního trhu
21.01.2013

Segregace pracovního trhu z hlediska genderu znamená nadreprezentované zastoupení žen nebo naopak mužů na určitých pracovních pozicích (v rámci hierarchie společnosti, firmy), v určitých oborech nebo typech povolání [Sokačová a Kolářová, 2010: 83].

Chcete vidět detail článku?

Rovné příležitosti žen a mužů
20.01.2013

Rovné příležitosti žen a mužů
= neexistence „překážek pro účast na ekonomickém, politické a sociálním životě na základě pohlaví [Mudrochová 2010: 73].“
Rovnost příležitostí je termín, který se vyrovnává jednak s

Chcete vidět detail článku?

Slaďování pracovního a osobního života neboli Work-Life-Balance
20.01.2013

Definice slaďování:
“Slučování rodinného a profesního života je označení nových postojů a v návaznosti na tuto oblast i právních předpisů, které zohledňují požadavek žen (a stále častěji mužů) udržet si profesní růst a zároveň

Chcete vidět detail článku?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront