Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Sexismus, šovinismus a sexuální obtěžování
22.11.2013

Šovinismus
Vychází ze jména francouzského napoleonského granátníka „Nicolase Chauvina“. Původně byl tento pojem spojován s nadřazeností vlastního národa. V současnosti bývá užití slova daleko širší – může se jednat o nadřazenost národa, rasy, pohlaví druhu… nad jinými.

Sexismus = mužský a ženský šovinismus
Tento pojem vznikl v 2. pol. 20. st. Vztahuje se na přesvědčení, že jedno z pohlaví je nižší – méně důležité – než druhé.
Misandrie
- Nenávist k mužům
Misogynie
- Nenávist k ženám

Sexuální obtěžování
Dle zákoníku práce je sexuální obtěžování definováno jako: „Jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů“.


Použitá literatura:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
www.genderstudies.cz

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront